Porsi Byalag äger skolan och byggnaderna runt skolan, en förrådsbyggnad och en bagarstuga.
Skolan förvaltas av Intresseföreningen och används flitigt som byggdegård
   

 

4anime