Porsisjöarna ligger 10km söder Norra Polcirkeln vid en skogsbilväg som genomkorsar området på vägen mellan Vuollerim och Murjek. Byalaget har bedrivit ett aktivt fiskevårdsarbete sedan 70 talet. Sjöar på 20ha och mindre med bestånd av Laxöring och Röding ger alla besökare en chans att hitta "sin sjö". Förutom sjöarna genomflyts området av en bäck, Pullisbäcken, som håller ett mindre bestånd av Harr, Öring, Abborre och Gädda.
Besök Porsi Byalags Fiskevattens hemsida www.porsisjöarna.se
   

 

4anime